விஜய்க்கு பிடித்த இந்த மாஸ் பிரபலம் விஜய்காக உருகி உருகி சொன்ன dialogue-ஐ வைத்து மரண கலாயா கலாய்ப்பது!! இதை ரசிகர்கள் கேட்டால்....... விஜய்க்கு பிடித்த இந்த மாஸ் பிரபலம் விஜய்காக உருகி உருகி சொன்ன dialogue-ஐ வைத்து மரண கலாயா கலாய்ப்பது!! இதை ரசிகர்கள் கேட்டால்.......
யாருயா இது நம்ம இளையதளபதி விஜய் மாதிரியே இருக்கிறது!! இதை பார்த்தால் நீங்களே அசந்துவிடுவீர்கள்!! இதை தளபதி பார்த்துவிட்டு இப்படியா சொன்னார்?? யாருயா இது நம்ம இளையதளபதி விஜய் மாதிரியே இருக்கிறது!! இதை பார்த்தால் நீங்களே அசந்துவிடுவீர்கள்!! இதை தளபதி பார்த்துவிட்டு இப்படியா சொன்னார்??
இதை மட்டும் பார்த்தால் மரணத்தின் உச்சிக்கே போயிட்டு வருவீர்கள்!! தில் இருந்தால் பாருங்கள்!! இதை மட்டும் பார்த்தால் மரணத்தின் உச்சிக்கே போயிட்டு வருவீர்கள்!! தில் இருந்தால் பாருங்கள்!!
தமிழ்த்திரையுலகில் முதல்பத்து இடங்களை பிடித்துள்ள நடிகர்கள்!!-விஜய்க்கு எந்த இடம் தெரியுமா!! இவருக்கு தான் முதல் இடமா!! தமிழ்த்திரையுலகில் முதல்பத்து இடங்களை பிடித்துள்ள நடிகர்கள்!!-விஜய்க்கு எந்த இடம் தெரியுமா!! இவருக்கு தான் முதல் இடமா!!
விஜய்யை கலாய்ப்பவர்கள் இதை கண்டிப்பாக பாருங்கள்..!!அவரை நீங்களே புரிந்துகொள்வீர்கள்!! விஜய்யை கலாய்ப்பவர்கள் இதை கண்டிப்பாக பாருங்கள்..!!அவரை நீங்களே புரிந்துகொள்வீர்கள்!!